Zuid-Afrika

History

Geography

Culture / Religion

Tourism / Transport

Announcements

Online Bookings

Recommen dations

Activities

Zuid-Afrika, officieel de Republiek Zuid-Afrika is een land dat aan de zuidpunt van Afrika ligt. Het land grenst in het noorden aan Namibië, Botswana en Zimbabwe, in het oosten aan Mozambique en Swaziland. De onafhankelijke staat Lesotho wordt in zijn geheel door Zuid-Afrika omsloten.

Zuid-Afrika heeft sinds de zeventiende eeuw een rijke koloniale geschiedenis. In 1652 kwamen de Nederlanders die op de Kaap een verversingspost voor de Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) stichtten. Na anderhalve eeuw van Nederlandse kolonisatie werd de Kaapkolonie overgenomen door het Verenigd Koninkrijk. Hierop migreerden een groot aantal Nederlandstalige kolonisten, bekend als Boeren, met de Grote Trek naar het binnenland en stichtten verschillende Boerenstaten, waarvan uiteindelijk de Zuid-Afrikaansche Republiek en de Oranje Vrijstaat het belangrijkst waren. Deze republieken werden in 1902 door de Britten veroverd in de Tweede Boerenoorlog en samen met de Kaapkolonie en Natal in 1910 tot Zuid-Afrika verenigd. In de 20e eeuw werd Zuid-Afrika overschaduwd door de apartheid, een systeem van rassensegregatie waarmee de niet-blanke bevolking benadeeld werd. In 1990 werd de apartheid afgeschaft en in 1994 werd Nelson Mandela tot de eerste zwarte president van Zuid-Afrika verkozen.

Zuid-Afrika is een land met diverse bevolkingsgroepen en elf officiële talen, waaronder het aan het Nederlands verwante Afrikaans. Het land is een parlementaire republiek met drie hoofdsteden en is een van de meest ontwikkelde landen van het continent, maar armoede- en misdaadcijfers blijven hoog.

Source: https://nl.wikipedia.org/wiki/Zuid-Afrika

Weather map

Select on the map the place you would like to know the forecast

Johannesburg, South Africa

Today

Tomorrow

Day +2

Day +3

Day +4

Cape Town, South Africa

Today

Tomorrow

Day +2

Day +3

Day +4

Durban, South Africa

Today

Tomorrow

Day +2

Day +3

Day +4

Port Elizabeth, South Africa

Today

Tomorrow

Day +2

Day +3

Day +4

Bloemfontein, South Africa

Today

Tomorrow

Day +2

Day +3

Day +4

Nelspruit, South Africa

Today

Tomorrow

Day +2

Day +3

Day +4